Finał SZLACHETNEJ PACZKI

W dniach 7-8 grudnia odbył się finał ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy SZLACHETNA PACZKA. Chrzanowski sztab i magazyn SZLACHETNEJ PACZKI już po raz trzeci mieścił się w naszej szkole. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy II LO aktywnie włączyli się do akcji jako darczyńcy i organizatorzy.

Paczki dla potrzebujących rodzin z naszego powiatu przygotowały klasy: IA, IB, IIID, IIIE i IIIF pod opieką swoich wychowawców oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Zebrano i przekazano wspaniałe dary: artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież, meble, sprzęt AGD, przybory szkolne, zabawki. Sprawiły one wielką radość obdarowanym rodzinom i będą dla nich dużą pomocą w trudnej sytuacji finansowej.

Serdecznie dziękujmy darczyńcom za wkład rzeczowy i finansowy, okazane serce i zaangażowanie.

W sobotę i niedzielę 7-8 grudnia darczyńcy z całego powiatu przywozili do naszej szkoły paczki, a wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI przyjmowali dary i rozwozili je do potrzebujących rodzin na terenie Chrzanowa, Libiąża i okolicznych miejscowości. Było co robić, bo pomocą objęto 46 rodzin, do których trafiło w sumie około 500 paczek. Wśród wolontariuszy były cztery uczennice naszej szkoły, a pomagali im nasi uczniowie, którzy pod opieką nauczycieli pracowali w sztabie przez całą sobotę i niedzielę. W akcji uczestniczyli uczniowie klas: IA, ID, IE, IIG, IIIB, IIIC, IIID, IIIE i IIIF. Szczególnie trzeba podkreślić zaangażowanie klasy mundurowej – IE, z której aż 26 osób brało udział w akcji.

Pracy było sporo, ale przebiegała ona w miłej atmosferze i była dobrze zorganizowana, a radość obdarowanych rodzin pozwalała zapomnieć o zmęczeniu. Tak jak w poprzednich latach, dobrze wywiązaliśmy się z roli gospodarzy.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji finału SZLACHETNEJ PACZKI.

Ewa Dzierwa
Wioletta Gajda
Lilianna Zaręba