„Ale krwi nie odmówił nikt, wysączono ją z pieśni i piersi”

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września.   Polskie Państwo Podziemne powstało 75 lat temu.
Było to jedyne takie  państwo w Europie. Było instytucją unikatową na skalę okupowanej Europy.

Polskie Państwo Podziemne działało w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów. Państwo podziemne – mimo czasu wojny – zajmowało się także sprawami cywilnymi. Organizacja wojskowa miała 200 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Państwo dysponowało szkolnictwem – szkołami podstawowym, średnimi i wyższymi. Miało wielonakładowe wydawnictwa, teatry i sprawnie działający wymiar sprawiedliwości-sądy, które wydawały wyroki w imieniu rządu Rzeczypospolitej. Polskie Państwo Podziemne wypełniało wszystkie funkcje państwa: władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą. Kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa.

W piątek 26 września 2014 r. na Rynku w Chrzanowie, przy tablicy pamiątkowej „Patriotom walczącym o wolną i niepodległą Polskę w czasach zniewolenia” znajdującej się na murze dzwonnicy obok kościoła św. Mikołaja w Chrzanowie , młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie rozpoczęła obchody upamiętniające 75 rocznicę początków Polskiego Państwa Podziemnego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście na czele z Władzami miasta wraz z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym ,młodzieżą i mieszkańcami. Po rysie historycznym przedstawionym przez ucznia II LO, głos zabrał wicedyrektor II LO w Chrzanowie podkreślając znaczenie obchodów. Przed tablicą wieńce i kwiaty złożyli: wicedyrektor II LO w Chrzanowie Marek Malik oraz starosta Adam Potocki. Delegacja pracowników chrzanowskiego muzeum przy tablicy zapaliła znicze. Młodzież klasy mundurowej z II LO w Chrzanowie uczestniczyła przy delegacjach oddając hołd poległym, polskim patriotom. Obchody uświetniły poczty sztandarowe, które towarzyszyły nam przy odśpiewaniu „Hymnu państwowego”. Nie zabrakło również programu artystycznego przygotowanego przez młodzież II LO w  Chrzanowie z pomocą nauczycieli historii. Po rozdaniu śpiewników patriotycznych, zabrzmiały piękne pieśni patriotyczne ,przepiękna poezja K. K. Baczyńskiego w wykonaniu młodzieży oraz zespołu muzycznego II LO. Uroczystość zakończono wzruszającą pieśnią „Taki kraj”.

Wyjątkowa uroczystość pozostanie na długo w naszych pamięciach.

Agnieszka Rusek

Nauczyciele historii :  mgr Izabela Ciołczyk
mgr Ewelina Furmanik
mgr Jerzy Jura
mgr Agnieszka Rusek