Adopcja na odległość!

Nasze liceum z inicjatywy klasy II B i Szkolnego Koła PCK włączyło się do projektu „Adopcja na odległość”.
Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z wioski Laare polega na wsparciu konkretnego dziecka w wiosce, które jest sierotą lub, którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Są to głównie rodziny wielodzietne, często naznaczone wirusem HIV, który zaatakował już 75% mieszkańców tego regionu.
Osoba, która podejmie adopcję na odległość, w ramach opłaty 70 zł na miesiąc, zapewnia swojemu adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie (w tym mundurki szkolne), dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację (opłata czesnego), ubezpieczenie, oraz daje dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa.
Nasza szkoła zaadoptowała dziewczynkę – Dorothy Mukami, która uczęszcza do VI klasy. Dzięki tak niewielkim miesięcznym składkom – 2 zł, możemy zapewnić Dorothy należyte warunki do życia.
W akcji bierze udział 50 osób. Koordynatorkami akcji są Karolina Augustynek i Karolina Kępka z kl. II B. Jeżeli ktoś byłby chętny do włączenia się w akcję, prosimy o skontaktowanie się z nami, a także panią Mirosławą Przeworowską-Kawalą.

Karolina Augustynek, kl.2b
Karolina Kępka, kl.2b