VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Organizator:

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań literackich
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym

Terminarz konkursu:

 • Do dnia 13 marca 2015 szkoły zgłaszają telefonicznie, listownie lub faksem ilość uczestników z danej szkoły (maksymalnie 8 osób) oraz nazwisko nauczyciela – opiekuna uczestników.
 • Konkurs odbędzie się w środę 18 marca 2015 o godzinie 15 w budynku II LO w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19, sala nr 24;
  tel./fax: 32 623 65 94.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 marca 2015.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
 2. Konkurs polega na przetłumaczeniu dwóch fragmentów tekstu literackiego: z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski.
 3. W czasie tłumaczenia tekstów uczestnicy mogą korzystać z dowolnych słowników w wersji papierowej.
 4. Uczestnicy zaopatrują się w słowniki we własnym zakresie.
 5. Czas trwania konkursu wynosi 120 minut.
 6. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny obu tekstów według następujących kryteriów:
 7. Zgodność z oryginałem
 8. Poprawność językowa
 9. Poziom literacki

W każdym kryterium można uzyskać 1-5 punktów (maksymalnie 30 punktów).

 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
 2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

 • mgr Ewa Dzierwa
 • mgr Renata Woźniak

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!