Merlin Monroe Andy’ego Worhol’a

Pop art., to prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej, ukształtowany pod wpływem konsumpcyjnego charakter zachodniej cywilizacji. Pop art. sięgnął po stylistykę kultury masowej, czerpiąc z reklamy, etykiety, komiksu poprzez intensywne kolory i multiplikowany motyw. Idealną techniką dla wyrażenia konwencji pop art.’u okazał się sitodruk (serigrafia). Merlin Monroe Andy’ego Worhol’a zastąpiła polonistka profesor Lilianna Zaręba.