ELA – system monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów

Nowe narzędzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki któremu licealiści, ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy liceów będą mogli sprawdzić, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci szkół wyższych.

ELA – to system monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów. Dysponuje wiedzą na temat 750 tys. absolwentów polskich uczelni i pokazuje, ile zarabiają, jak długo szukają pracy lub też ilu jest wśród nich bezrobotnych. To jedyny na świecie system, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów każdej uczelni w kraju – opracowali go naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Co roku maturzyści, opuszczający mury liceów, przechodzą spod jurysdykcji Ministerstwa Edukacji Narodowej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort nauki chce, aby to przejście było jak najbardziej pomyślne dla młodych ludzi. Służyć temu ma właśnie ELA i zawarte w niej informacje.

Dane o absolwentach dostępne są adresem www.ela.nauka.gov.pl