Wymiana polsko-włoska

Poprzez zorganizowaną wymianę młodzieży, dołączyliśmy do sieci szkół otwartych na edukację międzykulturową.
Od 18 do 28 listopada 2017 r., uczniowie i nauczyciele II Liceum gościli w domach młodzież i nauczycieli z miejscowości Gioia del Colle (k. Bari/Apulia).
Tematem przewodnim wymiany polsko-włoskiej było „Dziedzictwo kulturowe narodów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę UNESCO”.
Młodzież miała okazję zobaczyć miejsca, polskie obiekty z Listy UNESCO:
– Wawel i krakowskie Stare Miasto,
– tereny byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz – Birkenau,
– zabytkową Kopalnię Soli w Wieliczce.
W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie, poznali historię krakowiaków zachodnich.
Oprócz bogatego programu wycieczek, włoscy licealiści uczyli się języka polskiego, w skondensowanej formie została im przedstawiona geografia turystyczna Polski, historia współczesna, oraz sylwetki polskich noblistów. Lekcje przeprowadziły nauczycielki Monika Gołębiowska i Katarzyna Pilch.
Zorganizowaliśmy dyskotekę, nauczyliśmy włoskich kolegów tańczyć taniec narodowy „Polonez” oraz rozegraliśmy mecze piłki nożnej i siatkowej. Zajęcia te prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Mirosław Kikla, Grzegorz Jakubiak, Maciej Majcherczyk, Sylwia Rychter.
Uczniowie Liceum zaprezentowali przysłowiową „polską gościnność” organizując włoskim kolegom sobotnio-niedzielne atrakcje. Proponując wycieczki do Zakopanego, Katowic, Krakowa, Szlakiem Orlich Gniazd, czy do fabryki świątecznych bombek.
W ramach rewizyty młodzież II Liceum, w kwietniu pojedzie do Włoch.
Udział uczniów w Projekcie, wzbogaci młodzież kulturowo, pomoże otworzyć się na odmienność obyczajów i zachowań, poprzez poznanie kultury z perspektywy jej uczestnika.
Wymianę zorganizowały nauczycielki: Aneta Solińska i Aneta Mulka.