Akademia Liderów – Młodzi liderzy poszukiwani!

Akademia Liderów – Młodzi liderzy poszukiwani!

Drodzy Uczniowie!!!

W tym roku odbędzie się już 4. edycja ogólnopolskiego projektu Akademia Liderów. Projekt otrzymał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.
Akademia Liderów to projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych między 16 a 20 rokiem życia, która ma pomysł na lokalny projekt społeczny lub historyczny.

Autorzy najlepszych projektów wezmą udział w 10-dniowym bezpłatnym kursie wakacyjnym (30.07-08.08.2018, Jachranka k. Warszawy), gdzie wspólnie
z tutorami i wybitnymi gośćmi będą przygotowywać się do przeprowadzenia swojego projektu. Młodzi ludzie zdobędą bardzo ważne na rynku pracy umiejętności, takie jak zarządzanie projektem, tworzenie harmonogramów
i planowanie działań, pozyskiwanie partnerów i sponsorów, koordynowanie zespołem oraz sztuki prezentacji projektów.

Każdy Uczestnik Akademii otrzyma 10-miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Stypendium będzie wypłacane w comiesięcznych transzach (po 150 zł).
Swoje projekty społeczne i historyczne uczniowie mogą zgłaszać do 3 czerwca przez formularz dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia

Przykładowe projekty Akademii Liderów:

Dotychczas w Akademii Liderów udział wzięło ponad 100 uczniów, którzy zorganizowali kilkadziesiąt lokalnych wydarzeń, angażując w udział całe społeczności. Zrealizowane projekty dotyczyły kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacji kultury ludowej, poznania historii najbliższej okolicy, a także pomocy osobom potrzebującym.
Tylko w zeszłym roku powstały takie inicjatywy, jak ,,Pamięć naszą Wielkopolską siłą’’, w którym uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim wzmacniały poczucie tożsamości historycznej i promowały kulturę poprzez lekcje muzealne, wycieczki tematyczne oraz konkursy. W Tucholi odbył się koncert patriotyczny zorganizowany w ramach projektu „Melodia przeszłości”. W Gostycynie dzieci z domu dziecka integrowały się z lokalną społecznością na rodzinnym festynie pt. „Zaczarowany świat bajek”,
a w Szydłowcu odbyła się gra miejska w ramach projektu „Odkrywcy przeszłości”.

Mamy nadzieję, że weźmiecie udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, jestem przekonana, że…

Młodzi Liderzy + Lokalne Projekty = Wielkie Zmiany

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!!
Mirosława Sojka