100 litrów krwi na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

100 litrów krwi na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości przez Polskę

     Serdecznie dziękujemy za udział w akcji uczniom
II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

oraz uczniom i nauczycielom  
Zespołu Szkół Ekonomiczno–Chemicznych w Trzebini
.

     Krew to najcenniejszy dar, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Postawa młodych ludzi ze szkół średnich, którzy odpowiedzieli na apel organizatorów jest wyrazem współczesnego patriotyzmu. Udział w akcji krwiodawstwa jest świadomym włączeniem się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

     Gratulujemy uczniom, którzy rozumieją potrzebę budowania tożsamości narodowej i kształtowania postawy patriotycznej.

Organizatorzy:
Edyta Rokita
Ewelina Furmanik
Lilianna Zaręba
Mirosława Przeworowska-Kawala
Agnieszka Makuch
Samorząd Uczniowski