GRAND PRIX dla Dagmary Mysiury

„Bądź architektem swojej kariery zawodowej”

 Warto świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe, planować swoją karierę zawodową uwzględniając własne predyspozycje, umiejętności, zainteresowania,a także analizując rynek pracy. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego mogli nauczyć się wyznaczać swoje cele zawodowe na kursie e-learningowym
pt. „Bądź architektem swojej kariery zawodowej”.

16 października br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie odbyła się konferencja podsumowująca kurs elearningowy połączony z konkursem „Bądź architektem swojej kariery zawodowej” którego organizatorami byli: PCKU w Chrzanowie, II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie oraz PUP w Chrzanowie. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczniów z 4 szkół średnich i 5 gimnazjów.

W kursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Zgłosiło się 29 uczniów z 10 szkół. Celem kursu było doskonalenie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów. Realizowany był w formie kształcenia na odległość na platformie Moodle. Taka forma kursu pozwala na pracę w dogodnym dla uczestników miejscu i czasie, można też dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb. Kurs trwał 4 tygodnie (od 17 września do 14 października br.) i składał się z 4 modułów. Uczestnicy w trakcie kursu poznawali własne predyspozycje, umiejętności, zainteresowania, ścieżki kształcenia, świat zawodów, rynek pracy, postępowanie rekrutacyjne, a na zakończenie tworzyli własny, indywidualny plan kariery zawodowej. Po każdym module wypełniali quiz, przesyłali zadania, tworzyli słownik pojęć dotyczący Rynku pracy oraz wypowiadali się na forum. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, aktywnością oraz samodyscypliną.
Prace uczniów oceniało 4-osobowe Jury: prowadzące szkolenie Lucyna Sandacz z PCKU w Chrzanowie i Mirosława Sojka z II LO w Chrzanowie oraz Agnieszka Kołodziejczyk i Renata Janus z Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Za najwyższy wynik w kursie elearningowym połączonym z konkursem
„Bądź architektem swojej kariery zawodowej”
w kategorii gimnazjów nagrody otrzymali:
1 miejsce – Wiktor Ząbek ze Szkoły Podstawowej w Zagórzu,
2 miejsce – Milena Kmak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini,
3 miejsce – Izabela Drab z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych rywalizacja uczestników była bardzo wyrównana. Jury postanowiło przyznać dwie dodatkowe nagrody za najwyższy wynik tj.
GRAND PRIX dla Dagmary Mysiury z II LO w Chrzanowie oraz Pameli Pabis
z ZSTU
w Trzebini, oraz
1 miejsce – dla Weroniki Kościelniak z ZSECh w Trzebini,
2 miejsce – dla Gabrieli Kuli z II LO w Chrzanowie,
3 miejsce – dla Katarzyny Gędoś z PCE w Chrzanowie.

Nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz PUP
w Chrzanowie
wręczali: Dyrektor PCKU Małgorzata Bigaj,
Dyrektor II LO Andrzej Bieda i kierownik CAZ PUP Andrzej Szyndler.

Ostatnią częścią konferencji było szkolenie dla wszystkich obecnych nt. autoprezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy rekrutacyjnej. Szkolenie zostało przeprowadzone
w interaktywnej formie przez Radosława Świergosza z firmy LEKTIKON.
Zdobywczynie głównych nagród – GRAND PRIX – Dagmara Mysiura
i Pamela Pabis na konferencji podsumowującej szkolenie(16 października br.) oraz uroczystości z okazji
10-lecia PCKU w Chrzanowie (17 października br.) zaprezentowały własne plany kariery zawodowej.

Wszystkim uczestnikom kursu bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY
i do zobaczenia za rok.
Mirosława Sojka