NIE! dla mowy nienawiści i hejtu w Internecie.

 

28 lutego w Liceum została przeprowadzona prelekcja, w ramach akcji przeciwdziałania przemocy w Internecie. Spotkanie poprowadziła
dr Ewa Biłas-Pleszak, kierownik kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

JUŻ WIESZ ŻE:
mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się
w agresywnym
nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.
Podstawowym przepisem odnoszącym się do zjawiska mowy nienawiści jest
w Polsce artykuł 256 kodeksu karnego, zakazujący propagowania totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym.

Pod pojęciem hejt (ang. „to hate” – nienawidzić) rozumiemy działanie w Internecie wymierzone w indywidualne osoby. To opinia dotycząca konkretnej osoby wyrażona w sposób ostry, raniący i obrażający. Towarzyszy temu często wulgarny język. Hejt można wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy.

Za zniesławienie i zniewagę w Internecie, można otrzymać karę grzywny lub usłyszeć wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Zgłoś hejt do administratora strony, portalu. Jak to możesz zrobić:
• Facebook: https://www.youtube.com/watch?v=sJnPZIaiEA0
• Twitter: https://www.youtube.com/watch?v=AeFWZJ8JEYo
• Goggle +: https://www.youtube.com/watch?v=NPb31ZDKPDw
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Wk7CEcslsAQ
• Lub Poprzez stronę HEJT STOP: http://hejtstop.pl/

Obejrzyj nasz spot :https://youtu.be/_sEziBX3vmI

Aneta Solińska
Izabela Ciołczyk
Agnieszka Makuch