VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy w Białymstoku

 

VIII edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy w Białymstoku

FINALISTKI Ogólnoplskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim
I Europejskim Rynku Pracy!!!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że uczennice klasy 1e I 1f zostały Finalistkami powyższej Olimpiady: Marta Włodarczyk – 6. miejsce w Polsce, Natalia Skowrońska – 7. miejsce w Polsce i Justyna Stanek – 19. miejsce
w Polsce
. Uczennice zajęły wysokie lokaty wśród 100 uczniów biorących udział
w Finale i zaprezentowały wysoki poziom wiedzy podczas testu pisemnego oraz części ustnej. Było mi niezmiernie miło usłyszeć słowa pochwały od organizatorów Olimpiady dla naszych Finalistek!!!
Olimpiada jak co roku przygotowana na bardzo wysokim poziomie i w tym miejscu składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Jerzego Mantura – Kierownika konsultanta ds. ewaluacji i pomiaru dydaktycznego; konsultanta ds. przedmiotów humanistycznych (historia, WOS) Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku dla wszystkich, którzy byli jej współorganizatorami.

Olimpiada przebiegała w trzech etapach.
I etap rozpoczął się 18 listopada 2019 – testem on-line składającym się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, czas przeznaczony do jego wypełnienia – 40 minut.
Do II etapu przeszło wówczas 377 uczniów. II etap odbył się 17 grudnia 2019 roku był to również test on-line składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, czas przeznaczony do jego wypełnienia – 40 minut.Do III etapu awansowało
100 uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik.
III etap odbył się 03 marca 2020 roku w Politechnice Białostockiej w Białymstoku na Wydziale Elektrycznym PB. Składał się z dwóch części:I część Finału to test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Do II części Finału przechodziło tylko 20 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. W II części
Finału uczniowie odpowiadali przed Komisją oraz publicznością na wylosowane przez siebie 2 pytania. W oczekiwaniu na wyniki wysłuchaliśmy wiele ciekawych wykładów m.in.
Prawo pracy a rynek pracy – wykład, dr Tomasza Kałużnego , Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydziału Pracyi Ubezpieczeń Społecznych,
Przestępczość przeciwko prawom pracownika – wykład, prof. dr hab. Ewa Guzik Makaruk,
– uczestniczyliśmy w Telekonferencji pn. Praca sezonowa w Holandii – co warto wiedzieć? prowadziła ją Pani Maria Custers, przedstawiciel organizacji holenderskich pracodawców sektora rolno-ogrodniczego – LTO,
– a na zakończenie Pan Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów PB przedstawił nam prezentację pt. Dlaczego Politechnika Białostocka?

Celem w/w Olimpiady było:
1) innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy,
2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,
3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy,
4) popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik.
Było mi niezmiernie miło móc współpracować z uczennicami.

Dziękuję za wspaniałą postawę oraz bardzo serdecznie GRATULUJĘ osiągniętego sukcesu i życzę POWODZENIA w dalszej nauce i dalszym osiąganiu sukcesów!!!

Mirosława Sojka

Lista finalistów VIII Edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

3 marca 2020 r. Białystok

http://pracownia.ckubialystok.pl/viii-edycja-olimpiady-wiedzy-o-polskim-i-europejskim-rynku/

oraz Fotorelacja

http://pracownia.ckubialystok.pl/fotorelacja-z-finalu-viii-edycji-olimpiady-wiedzy-o-polskim-i-europejskim-rynku-pracy-2020/