Repliki ASG AK 47 na zajęciach ERO

Po zakończeniu zdalnego nauczania i powrocie do szkoły, uczniowie klas mundurowych będą mogli systematycznie doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Szkoła zakupiła repliki ASG AK 47.

Zakupiony sprzęt  dydaktyczny  wzbogaci

i urozmaici lekcje z przedmiotu ERO.

CM.28-S to replika sławnego radzieckiego karabinka szturmowego.