Powrót uczniów do szkoły

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w formie hybrydowej według następującego planu:
 
w okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.
Zajęcia w szkole realizują klasy: 1b, 1c, 1d, 1e, 2f, 2g, 2h, 2k, 2l, 2n.
Pozostałe klasy realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
w okresie od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.
Zajęcia w szkole realizują klasy: 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2o, 2i, 2j, 2m.
Pozostałe klasy realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Dyrektor szkoły Andrzej Bieda