Konkurs: Być dadaistą !

Autor: Aneta Solińska

Sztuka czy antysztuka?

Dadaizm (dada) – międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony. Jego członkowie, będący świadkami I wojny światowej, w poczuciu rozpadu cywilizacji negowali powszechnie przyjęte ideały estetyczne i wartości. Nie wytworzyli jednolitego stylu czy programu, które spójnie łączyłyby ich dzieła – jednoczyła ich raczej wspólna postawa niż styl. 

Dadaiści posługiwali się absurdem, zabawą, dowcipem. Rzadko wykorzystywali tradycyjne gatunki, takie jak malarstwo, rzeźba i grafika w ich czystej postaci, od których ważniejsza była inwencja. Charakterystyczne było łączenie różnych technik i tworzenie nowych. Znaczenie dadaistów polegało na przesunięciu granic sztuki i umożliwieniu artystom swobodnej wypowiedzi. Marcel Duchamp wynalazł „ready-made”, czyli dzieło sztuki stworzone z przedmiotu  (bądź przedmiotów) codziennego użytku.

Być dadaistą !

Konkursu skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego

ORGANIZATOR  KONKURSU:
II Liceum Ogólnokształcące  im. Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.

Przewodniczącym jury jest mgr Aneta Solińska – nauczyciel wiedzy o kulturze i historii sztuki 

Więcej informacji: Być dadaistą – regulamin konkursu