Konkurs Sentencji Łacińskich „Verba aurea”

Szkolny Konkurs Sentencji Łacińskich „Verba aurea”

odbędzie się dnia 11 IV 2013 roku (czwartek) o godzinie 11:00.

Uczestnicy konkursu proszeni są o zgłoszenie się odpowiednio do sali nr 24 lub 14 bezpośrednio przed konkursem (listy osób przydzielonych do poszczególnych sal znajdują się w załączniku).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 17 IV 2013 roku.

 Mariola Urbańczyk

Listy uczestników konkursu w sali nr 24 i 14