Konkurs „Jestem szefową”

jestem-szefowa

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
DLA PRZYSZŁYCH POLSKICH LIDEREK!!!

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania ogłosił konkurs: JESTEM SZEFOWĄ”, który jest skierowany do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych rozwijaniem swoich zdolności przywódczych.

Uczestniczki konkursu mają za zadanie przygotować pracę w dowolnej formie literackiej lub dziennikarskiej (np. esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad)
o objętości do dwóch stron formatu A4 ( w formacie Dokument programu Word 97-2003, *doc), wyobrażając siebie w roli przywódczej i opisać, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się go pełnić, jakie mają cele, jakich zmian chcą dokonać, czy to, że są kobietami, ma wpływ na sprawowanie władzy?

Głównym partnerem konkursu jest Minister Edukacji Narodowej. Honorowym Partnerem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2015 roku – do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości. Sprawdzone prace zostaną przesłane do organizatora konkursu do dnia 27 kwietnia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do dnia 8 czerwca 2015 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi
17 czerwca 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Na finalistki konkursu czekają:

  • atrakcyjne nagrody rzeczowe,
  • spotkania z inspirującymi kobietami, które odniosły sukces w świecie polityki, biznesu i mediów,
  • wizyta w Sejmie RP,
  • ciekawy program szkoleniowy,
  • program mentoringowy oraz
  • wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Więcej informacji na temat w/w konkursu znajduje się na poniższej stronie internetowej:

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/vi-edycja-konkursu-jestem-szefowa

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konkurs-jestem-szefowa-rusza-vi-edycja.html

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!

Mirosława Sojka
Elżbieta Tekiela