Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 24 stycznia br. uczennica Adrianna Paliwoda odebrała z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Ada w roku szkolnym 2015/2016 uzyskała średnią ocen 5,30. Należy do osób bardzo ambitnych, wyróżniających się pracowitością i jasno określonym systemem wartości, który prowadzi ją do wyznaczonego celu. Jej wysokie wyniki w nauce znajdują odzwierciedlenie w konkursach przedmiotowych. Została Laureatką:
V Powiatowego Konkursu Historycznego organizowanego przez Muzeum w Chrzanowie pn. „Dla przeszłych i przyszłych lat”, oraz „Pałace, dwory i folwarki powiatu chrzanowskiego”, zdobyła również I miejsce w IV Szkolnym Konkursie „Matematyka po angielsku”.

Z pasją rozwija również swoje zainteresowania oraz talenty wokalne – śpiew. Jej sukcesy wokalne to zajęcie:
II miejsca wraz z zespołem uczniów II LO w Chrzanowie w XIV Powiatowym Konkursie Kolęd
i Pastorałek oraz II miejsca w V Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, wyróżnienie III stopnia w przeglądzie Form Muzycznych w ramach III Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych.
Jest osobą wyjątkową i zdecydowanie wyróżniającą się w społeczności szkolnej angażując się
w działania na rzecz klasy, szkoły. Jej aktywność obejmuje również działania w obszarze środowiska lokalnego poprzez udział w akcjach charytatywnych m.in.

  • Świątecznym Koncercie Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów II LO na rzecz Gabrysi Potts, w Klubie MOKSiR Stara Kotłownia w Chrzanowie, uczniowie zebrali kwotę 1.350,00 zł,
  • występie artystycznym podczas Jubileuszu 15-lecia Fundacji „ENERGETYK” w Trzebini.

STYPENDYSTCE GRATULUJEMY !!!

Autor wpisu: Mirosława Sojka