Biblia pauperum, czyli kilka słów o katedrze gotyckiej …

Uczniowie II LO podczas ferii zimowych wzięli udział w zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie warsztatach zatytułowanych „Semiotyka w praktyce”,
w czasie których mieli okazję obejrzeć dwa filmy („Imię róży” w reżyserii Jeana – Jacquesa Annauda
oraz „Katedrę” w reżyserii Tomka Bagińskiego) stanowiące inspirację do dyskusji na temat sposobów postrzegania świata przez ludzi żyjących w średniowieczu i symboliki katedry jako budowli sakralnej. Licealiści dzięki obejrzanym filmom, prezentacji oraz powierzonym im do wykonania zadaniom warsztatowym doszli do wniosku, że katedra gotycka jest alegorią Wielkiego Zwierciadła,
w którym człowiek może odnaleźć Boga. Wznoszona latami wydaje się być idealnym połączeniem nauki i wiary, a światło przenikające do jej wnętrza budzi uczucie obcowania z Nieskończonym Dobrem. Poza mentalnymi podróżami do katedr w Saint Denis oraz w Chartres uczestnicy warsztatów poszukiwali tekstów kultury powstałych na skutek inspiracji ich twórców właśnie katedrą.
Jako przykłady podali, m.in. Świątynię Pokutną Świętej Rodziny (Sagrada Familia) w Barcelonie – główne osiągnięcie projektanta Antoniego Gaudiego, rzeźbę Augusta Rodina „Katedra” i obraz Zdzisława Beksińskiego „Wielomówny mrok”. Pojawiły się również odniesienia do literatury,
wśród których wymienić można choćby wiersze Juliana Przybosia („Notre Dame”, „Widzenie katedry w Chartres”), „Gotyk” Adama Zagajewskiego, „Chartres” Mieczysława Jastruna czy opowiadanie Edwarda Stachury „Kochankowie”. Projekt „Ferie z filmem w bibliotece” to jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych przez Dyskusyjny Klub Książki II LO we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie. Niebawem licealiści wezmą udział w IV edycji „Gry filozoficznej”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Polecamy i zapraszamy!
DKK oraz Redakcja nowego

Autor wpisu: Marta Oczkowska