II Liceum – „Społecznie zaangażowana Placówka”

Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF wyróżniło II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Certyfikatem „Społecznie zaangażowanej Placówki”.

Wyróżnienie otrzymały szkoły realizujące projekt „Wszystkie kolory świata”, którego celem było:

 • uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Angoli,
 • przekazanie wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF,
 • kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej i postawy pomocowej,
 • zbiórka funduszy na zorganizowanie kampanii szczepień dzieci w Angoli.

Szkolnymi koordynatorami działań byli:

 • Anna Karelus,
 • Weronika Kępa,
 • Weronika Walasik,
 • Julia Korzec,
 • Rosa Ferlito,
 • Dominika Kołacz,
 • Milena Mazur,
 • Wiktoria Kula,
 • Grzegorz Wojciechowski.

Projekt koordynowała profesorka Aneta Solińska.

Aneta Solińska