Szkoła z klasą 2.0

 

Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać, i czy zmiany będą wprowadzane
z Naszej inicjatywy czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków szkolnej społeczności i wspólnie planować rozwiązania.

Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w programie – Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2017/2018, który trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia i ubiegać się o ten tytuł.
Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

Praca w programie wygląda następująco:

– zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo dlatego w Szkole z Klasą 2.0 stworzyliśmy zespół w skład którego weszli nauczyciele, uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły. Praca w programie jest podzielona na cztery etapy. Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa koordynator. W chwili obecnej jesteśmy na półmetku programu, do tej pory wykonaliśmy 2 zadania,
a więc zaliczyliśmy 2 etapy. Jak wyglądały prace nad wcześniejszymi 2 etapami?

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu było przeanalizowanie czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje. Pod uwagę braliśmy zarówno sprzęt
i infrastrukturę, jak i ludzi oraz ich potencjał. Na tej podstawie wybraliśmy – jeden spośród 10 przygotowanych przez organizatorów programu – główny obszar działania na ten rok szkolny:
1. Równe szanse
2. Pasja do nauki
3. Wiedza użyteczna
4. Samodzielność
5. Ocenianie i docenianie
6. Obywatelstwo
7. Bezpieczeństwo i zaufanie
8. Dobre relacje
9. Solidarność
10. Otwartość

My wybraliśmy obszar:

SOLIDARNOŚĆ. ” Uczymy solidarności, wzajemnej pomocy i budujemy kulturę dzielenia się”.

W ETAPIE II: po zdefiniowaniu obszaru naszego działania – zapytaliśmy społeczność szkolną jakie są ich oczekiwania i potrzeby. Do zrobionej przez zespół „skrzynki pomysłów” wrzucali wypełnioną ankietęz przygotowanymi przez zespół pytaniami.

Zadaniem Zespołu było przeprowadzenie badań, analizy wyników
i wyciągnięcie wniosków
, a następnie zdefiniowanie konkretnego celu dla szkoły na rok szkolny.

Po głębokiej analizie otrzymanych informacji zwrotnych opracowaliśmy cel, który brzmi następująco:
„Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka poprzez aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i poza nią; budowanie poczucia własnej wartości i działania na rzecz wspólnego dobra; krzewienie wartości obywatelskich takich jak: życzliwość, altruizm, tolerancja, uczciwość, dobroć, empatia; możliwość sprawdzenia samego siebie, poczucia, że jestem potrzebny innym ludziom”.

Kryteriami osiągnięcia naszego sukcesu będzie:
– rozpoznawanie potrzeb innych ludzi i wyrażenia chęci niesienia im pomocy,
– opracowanie planu pomysłów jak i wspólnych działań na rzecz ludzi będących
w potrzebie,
– aktywność, samodzielność, otwartość, zaangażowanie w działania,
– satysfakcja, zadowolenie i radość.

Po zrealizowaniu dwóch etapów zostały nam jeszcze kolejne dwa (do czerwca 2018 roku) o których napiszemy po ich realizacji oraz zaliczeniu przez moderatora, który bardzo nas wspiera w naszych działaniach.

Liczymy również na dalsze wsparcie całej społeczności szkolnej II LO
w realizacji programu 

Koordynator programu: Mirosława Sojka

Za wykonane przez nas zadanie otrzymaliśmy wyróżnienie potwierdzone poniższą odznaką

https://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/187/