Szkoła z klasą 2.0

 

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo!!!

Pragnę poinformować, że szkoła w roku szkolnym 2017/2018 realizowała projekt
Szkoły z Klasą. W realizację projektu zaangażowana była cała społeczność uczniowska, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice uczniów II LO w Chrzanowie.
Realizowaliśmy zadania z obszaru pn.

 „Solidarność.
Szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.”

Naszym zadaniem było przeprowadzenie badań, analizy wyników i wyciągnięcie wniosków, a następnie zdefiniowanie konkretnego celu dla szkoły. Po głębokiej analizie otrzymanych informacji zwrotnych opracowaliśmy cel, który brzmiał następująco:

„Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka poprzez aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i poza nią; budowanie poczucia własnej wartości i działania na rzecz wspólnego dobra; krzewienie wartości obywatelskich takich jak: życzliwość, altruizm, tolerancja, uczciwość, dobroć, empatia; możliwość sprawdzenia samego siebie, poczucia, że jestem potrzebny innym ludziom”.

Powyższy cel udało nam się osiągnąć i odnieść sukces w zakresie:
– rozpoznawania potrzeb innych ludzi i wyrażenia chęci niesienia im pomocy,

– opracowania planu pomysłów jak i wspólnych działań na rzecz ludzi będących
w potrzebie,

– aktywności, samodzielności, otwartości, zaangażowania w działania,

– satysfakcji, zadowolenia i radości.

 

Za wykonane przez nas zadania otrzymaliśmy wyróżnienie potwierdzone odznaką:
oraz otrzymaliśmy

                                 

CERTYFIKAT

SZKOŁY Z KLASĄ

ZA PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

 

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Koordynator programu: Mirosława Sojka

Współrealizatorki: Barbara Nosek, Gabriela Woskowicz