Konkurs Graficzny „EKO ŚWIAT ZA 20 LAT

 

Konkurs Graficzny „EKO ŚWIAT ZA 20 LAT”
Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej, służącej promowaniu Ekologii wśród młodzieży ze szkół średnich należących do grona szkół partnerskich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu –
Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie
.

Projekty powinny tematycznie być związane z problematyką Ekologii
i przyszłościową wizją świata. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 projekt graficzny wykonany w technice grafiki komputerowej. Kompozycja pracy powinna zamknąć się w kwadracie lub prostokącie o podstawie minimum 20 cm, maksimum 30 cm, przy rozdzielczości co najmniej 300 ppi (pikseli na cal). Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10MB (w formie elektronicznej
w formacie PDF). Przyjmowanie prac konkursowych – do 31.01.2020 roku. Spośród uczestników zostaną wyłonione 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów najciekawszych prac:
1) I nagroda: bon edukacyjny o wartości 2 000 zł oraz nagroda rzeczowa
dla uczestnika, którego praca uzyska największą ilość punktów;
2) II nagroda: bon edukacyjny o wartości 1 500 zł oraz nagroda rzeczowa
dla uczestnika, którego praca uplasowała się na drugim miejscu punktacji;
3) III nagroda: bon edukacyjny o wartości 1 000 zł oraz nagroda rzeczowa
dla uczestnika, którego praca uplasowała się na trzecim miejscu.

Bon edukacyjny dotyczy wszystkich kierunków studiów wyższych I (stacjonarnych i
niestacjonarnych) prowadzonych w naszej Uczelni.

http://lo2.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/REGULAMIN-Konkurs-EKO-ŚWIAT-ZA-20-LAT.doc