Wytyczne dotyczące przeprowadzenia Egzaminu Maturalnego w II LO w Chrzanowie

Proszę zapoznać się z wytycznymi oraz odczytać informacje przesłane poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia.

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminu maturalnego w II LO w Chrzanowie