63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego z udziałem klas z edukacją medyczną

63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się
 w dniach od 13-17 września 2021r.

Zjazd ważny dla II LO im. K.K Baczyńskiego, gdyż w jego trakcie został zaprezentowany poster  klas z edukacją medyczną oraz komunikat dotyczący zajęć biochemicznych odbywających się w tych klasach.

Inicjatywa uczestnictwa w zjeździe wyszła od dr Małgorzaty Krzeczkowskiej, nauczyciela akademickiego Wydziału Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.  Pani doktor prowadziła i będzie kontynuować
“biochemiczne opowieści” w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się
z efektami naszej pracy!

Promujemy w ten sposób nasze liceum i chcemy by projekt klas medycznych nadal się rozwijał .

Mirosława Przeworowska-Kawala

Poster – klasa z edukacja medyczną

KOMUNIKAT. Biochemiczne opowieści. Cykl pozalekcyjnych zajęć dla uczniów