Moja przygoda z Comeniusem

Sprawozdanie z kursu doskonalenia zawodowego – Comenius

W wakacje tego roku miałam okazję uczestniczyć w dwutygodniowym kursie dokształcającym  Moodle & Web 2.0 für den DaF- und Fremdsprachenunterricht (Moodle i web 2.0 dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych) w Institut für Internationale Kommunikation w Düsseldorfie. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków programu unijnego Comenius – Uczenie się przez całe życie, w ramach akcji Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Chciałabym przedstawić krótkie sprawozdanie i zachęcić do skorzystania z możliwości dofinasowania, jakie daje program Comenius.

Tematyką kursu było zapoznanie się z funkcjonowaniem platformy Moodle oraz serwisów internetowych web 2.0 i możliwościami ich wykorzystania w pracy dydaktycznej nauczyciela języka obcego. Zajęcia miały głównie formę warsztatową i odbywały się w języku niemieckim. Każdy uczestnik miał do dyspozycji własne stanowisko komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Pierwszy tydzień poświęciliśmy głównie na zdobycie umiejętności zakładania kursu i planowania szkolenia, na przygotowanie zasobów do kursów e-learningowych i ich publikację na platformie Moodle. Efektem tej części kursu są nasze własne kursy na platformie. Przez cały ten czas wspomagali nas życzliwi i cierpliwi trenerzy.

Drugi tydzień poświęcony był serwisom internetowym web 2.0. Zdobywaliśmy umiejętność tworzenia i administrowania audio i video blogów oraz ich wykorzystania w nauczaniu. Nauczyliśmy się także jak zgodnie z prawem i bezpłatnie korzystać z zasobów Internetu, poznaliśmy strategie wyszukiwania materiałów na  licencji Creative Commons. Innymi tematami były także: administracja podcastów, wykorzystanie serwisów Netvibes, YouTube, Flickr oraz innych wybranych serwisów internetowych na lekcji języka obcego. Produktem finalnym są nasze własne blogi językowe.

Mimo intensywnych zajęć organizatorzy postarali się przybliżyć nam kulturę i historię Niemiec. Przy opowieściach o dworskim życiu księcia Karola Teodora zwiedziliśmy, uważany za perłę wśród zabytków Düsseldorfu, późnobarokowy pałac Benrath z towarzyszącymi mu ogrodami i parkiem. Poznaliśmy także historię najstarszych browarów w stolicy Nadrenii-Westfalii, w których warzy się piwo o niepowtarzalnym smaku dzięki zgodności z tzw. Niemieckim Prawem Czystości Piwa. Aby maksymalnie wykorzystać mój pobyt w Niemczech wzięłam udział w wycieczce do stolicy karnawału, Kolonii.

Mój pobyt w stolicy Nadrenii-Westfalii przyczynił się do nawiązania wielu znajomości z nauczycielami języka niemieckiego i angielskiego z innych krajów: z Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Belgii, Niemiec, Czech, Słowacji, Portugalii  i Jemenu.  Okazało się, że mimo granic i odległości łączą nas te same radości i problemy zawodowe. W czasie kursu zaprezentowałam innym uczestnikom także nasz region i nasze Liceum. Szczególne zainteresowanie wykazali nauczyciele z Hiszpanii,  z którymi planuję międzynarodowy projekt. Mam nadzieję, że znajdą się chętni do jego realizacji wśród naszej młodzieży.

Dla mnie była to jedna z najefektywniejszych form doskonalenia, jakie odbyłam w mojej karierze zawodowej. Wróciłam z mnóstwem materiałów, wyposażona w nowe doświadczenia metodyczne i językowe oraz z umiejętnościami informatycznymi, które pozwolą mi uatrakcyjnić moją pracę dydaktyczną.

Nie mogłabym wziąć udziału w tym kursie, gdyby nie wspomniany grant unijny. Aplikowanie o takie dofinansowanie wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne. Naprawdę warto!

Elżbieta Tekiela