Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

olimpiadaOlimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
I edycja 2016/2017

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach organizowana jest  przez Instytut Nowych Technologii. Adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  terenu całej Polski.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji; pomoc młodym ludziom w wyborze życiowych dróg oraz przygotowania ich do przyszłości, w której będą budować innowacyjną gospodarkę.

Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę internetową
  • w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach.

Zakres tematyczny obejmuje m.in. wiedzę z zakresu dotyczącego:

  • pojęć związanych z przedsiębiorczością,
  • zarządzania firmą, marketingu,
  • zarządzania ludźmi,
  • tworzenia innowacji rozwiązań.

Więcej informacji o Olimpiadzie można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

http://newtechlodz.com/files/olimpiada/regulamin-olimpiady.pdf

http://newtechlodz.com/files/program_olimpiady_wiedzy_o_biznesie_i_innowacjach.pdf

Zgłoszenia przyjmują profesorki Mirosława Sojka oraz Elżbieta Tekiela do 27 stycznia br.

Mirosława Sojka